ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Уеб сайтът https://www.bornwinner.bg е собственост на „БОРН УИНЪР
ГЛОБАЛ“ ЕООД (наричано за краткост „ние“, „нас“), с ЕИК: 206837533,
седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к.
1164, ул. „Попово“ № 3, представлявано от управителя Виктор
Атанасов.„БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ“ ЕООД е регистрирано по ДДС.
Тези Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между нас и вас в качеството ви на клиенти или посетители на уеб сайта
https://www.bornwinner.bg (за краткост „уеб сайт“), който е електронен
магазин.
1.2. Вие не трябва да използвате уеб сайта https://www.bornwinner.bg ако
нямате навършени 18 години. Използвайки този уеб сайт вие се
съгласявате с настоящите Общи условия. В случай че не сте съгласни с
тези Общи условия вие не следва да използвате този уеб сайт.
Препоръчваме ви внимателно да прочетете този документ преди
използването на уеб сайта. При въпроси от Ваша страна касаещи
настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с нас
info@born-winner.com или на +359 879 522 533.
2. НАДЗОРЕН ОРГАН
2.1 Надзорният орган е Комисията за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
3. ДАННИ ОТНОСНО НАС СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА
НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
3.1 Данни относно нас
 Наименование: „БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ“ ЕООД

 Седалище и адрес на управление: Република България, град
София, п.к. 1164, ул. „Попово“ № 3
 Данни за кореспонденция: арес на електронна поща: info@born-
winner.com ; телефонен номер: +359 879 522 533; адрес: Република
България, град София, п.к. 1164, ул. „Попово“ № 3
 Вписване в публични регистри: ЕИК 206837533
 Регистрация по ДДС: „БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ“ ЕООД е регистрирано
по ДДС; BG206837533
4. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. Уеб сайтът https://www.bornwinner.bg е електронен магазин, в който е
предоставена информация за всяка една стока, която предлагаме за
продажба от разстояние и вие имате възможност да сключвате договори
за покупко-продажба на предлаганите от нас стоки и да извършвате
плащания на стоките. Основните характеристики на предлаганите стоки,
инструкция за използване и поддръжка; опасностите, свързани с
обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката; условията
за употреба на стоката; срока на годност на стоката, са посочени
индивидуално в описанието за всяка една стока и е неразделна част от
договора за покупко-продажба. Вие имате възможност също така да:
- разглеждате съдържанието на електронния магазин, както и
предлаганите стоки;
- да регистрирате потребителски профил;
- да се абонирате за получаването на бюлетин с цел получаване на
информация относно нови стоки;
- да се свързвате с нас посредством изпращане на мейл, писмо или
позвъняване по телефона.
4.2 При желание от ваша страна да закупите стоки предлагани в нашия
уеб сайт вие ще сключите договор за покупко-продажба на стоки, който се
сключва на български език с нас и ще бъде съхранен в базата ни данни
на уеб сайта. Съгласно сключения договор ние се задължаваме да
доставим и да прехвърлим собствеността на поръчаните от вас стоки.
5. РЕГИСТРАЦИЯ
5.1 За да регистрирате профил в сайта следва да изберете бутона „моят
профил“ и бутона „регистрирайте се сега“ и да въведете адрес на
електронна поща, парола, име, телефон и адрес и да приемете Общите
условия и Декларацията за поверителност, след което да изберете бутона

„Регистрирайте се“. Вие се задължавате да актуализирате и коригира
неактуални и/или неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна,
както и да ни информирате при ако констатирате, че е бил налице
неправомерен достъп до потребителския ви профил.
5.2 Не е позволено един и същ адрес на електронна поща да бъде
регистриран за повече от един потребителски профил.
6. ПОРЪЧКА
6.1 Поръчки се приемат по всяко време – 24 часа, 7 дни в седмицата. Вие
може да закупите избрана от вас стока както от потребителския си
профил, а също така и директно, без да имате регистриран профил.
6.2 Поръчки извършени през потребителския профил: В случай че
сте регистрирали потребителски профил може да влезете в профила и да
изберете стока, която искате да закупите, да посочите желано от вас
количество и да изберете „Добави в количка“, след което натискате
бутона „купи“. В случай че желаете да ви бъде издадена фактура следва
да въведете данни за фактура в посочените полета и да натиснете бутона
„Продължи“. Вие следва да изберете дали заплащането ще бъде
извършено при доставката на поръчаната стока или ще заплатите онлайн
чрез Stripe. В случай че изберете да заплатите с карта чрез системата
Stripe, вие ще бъдете пренасочени към защитен формуляр, който следва
да попълните и да натиснете бутона „Pay”, за да извършите плащането.
6.3 Поръчки извършени директно: Вие може да поръчате желана от
вас стока и без да е необходимо да регистрирате профил, като изберете
стока, която искате да закупите, да посочите желано от вас количество и
да изберете „Добави в количка“, след което натискате бутона „купи“. В
случай че желаете да ви бъде издадена фактура следва да въведете
данни за фактура в посочените полета и да натиснете бутона
„Продължи“. Вие следва да изберете дали заплащането ще бъде
извършено при доставката на поръчаната стока или ще заплатите онлайн
чрез Stripe. В случай че изберете да заплатите с карта чрез системата
Stripe, вие ще бъдете пренасочени към защитен формуляр, който следва
да попълните и да натиснете бутона „Pay”, за да извършите плащането.
6.4 Ние ще потвърдим направената от вас поръчка като ви изпратим мейл
за това. Изпратеният мейл, с който потвърждаваме направената от вас
поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока
от разстояние. Потвърждението изпратено от нас ще се счита, че е
влязло в сила когато е било изпратено до вашия адрес на електронна
поща.
7. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1 В описанието на всяка една стока, която се предлага за продажба в
уеб сайта е посочена цена в български лева с включни всички данъци и
такси. Това е крайната цена на стоката за единично количество или за
една кутия, която съдържа посочения в уеб сайта брой от избраната
стока, в зависимост от стоката. В посочените цени не са включени
разходите за доставка на поръчаните стоки, като цената за доставка се
визуализира при избиране на стоките за сключване на договора за
покупко-продажба. Цената на доставката на поръчани стоки на цена до
49.99 лева е 5 лева. При поръчка над 50 лева доставката е безплатна.
7.2 Заплащането на поръчаните стоки може да бъде извършено или с
наложен платеж при доставка на стоката или с карта през Stripe, като вие
избирате дали да заплатите преди или по време на доставката.
8. ДОСТАВКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
8.1 Ние доставяме поръчаните от вас стоки само на Територията на
Република България с куриерка фирма Спиди или до офис на Спиди или
на посочен от вас адрес.
8.2 Поръчаните от вас стоки ще ви бъдат доставени в рамките на 3
работни дни.
8.3 Ако поръчана от вас стока не е налична, ние ще ви уведомим за това
в срок до 3 работни дни и ще възстановим заплатената от вас сума в срок
до 14 дни.
8.4 В случай че сте избрали поръчаната от вас стока да бъде доставена в
офис на куриерска фирма Спиди, то вие ще може да потърсите
доставената в офиса на куриера поръчка в срок от 10 дни след датата на
доставката. В случай че в рамките на 10 дни не сте си получили стоката,
ние имаме право да анулираме поръчката, за което ще бъдете уведомени
на посочения от вас адрес на електронна поща.
8.5 За поръчки, които са направени до адрес, стоките ще ви бъдат
предадени срещу подпис, с който се удостоверява, че сте получили
поръчаната стока. Също така, ще ви бъдат предадени оригиналната
фактура (ако сте заявили издаването на такава), касова бележка и
товарителница.
9. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ
9.1 Вие се задължавате да прегледате стоката в момента на доставката.
В случай че доставената стока се различава от поръчаната вие имате
право да откажете да получите стоката от куриера. Ако доставената стока
се различава от поръчаната, вие имате право да изберете платената
сума да ви бъде възстановена или стоката да бъде заменена с
действително поръчаната като в този случай ние ще поемем разходите за

доставка. Ако доставената стока е повредена, вие имате право да
откажете да получите стоката от куриера и да изберете платената сума
да ви бъде възстановена или стоката да бъде заменена, като при замяна
ние ще поемем разходите за доставка. В случай че решите да запазите
повредената стока, вие имате право цената да бъде пропорционално
намалена, така че да съответства на вида на дефекта.
9.2 Ако при доставка с наложен платеж цената на стоката не съответства
с тази, която е посочена в уеб сайта, вие имате право да откажете да
получите стоката от куриера или да искате да заплатите посочената в уеб
сайта цена.
9.3 В случай на отказ да получите стоката, куриерът ще изготви протокол
за това, който следва да подпишете, като бъде посочена причината за
отказа. Вие се задължавате да ни уведомите за отказа на info@born-
winner.com или на +359 879 522 533 и да посочите предпочитания от вас
начин за удовлетворяване на рекламацията. В случай че запазите
повредената стока вие имате право цената да бъде пропорционално
намалена, така че да съответства на вида на дефекта, поради което
следва да ни уведомите за това ваше решение на info@born-winner.com
или на +359 879 522 533. В срок от 14 дни ние ще възстановим сумата, с
която се намалява стойността на стоката пропорционално по посочена от
вас банкова сметка.
9.4 Ние поддържаме регистър на предявените рекламации. При
предявяване на рекламацията ние задължително описваме
рекламацията във водения регистър и ви издаваме документ, съдържащ
датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на
стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. При удовлетворяване
на рекламацията ние ще издадем акт, който ще ви бъде предоставен.
10. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
10.1 Вие, в случай, че сте потребител по смисъла на Закона за защита на
потребителите и/или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги и за продажба на стоки, имате право да се откажете от
договора за покупко-продажба на стока от разстояние, без да посочвате
причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате
каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщането на
стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на
стоките от вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от
вас. Правото на отказ може да упражните посредством попълването на
единния формуляр за отказ от договора за покупко-продажба на стока от
разстояние, който може да намерите в Приложение 1,което е нераделна
част от настоящите Общи условия. Информация за упражняване на

правото на отказ сме предоставили в Приложение 2, което също е
неразделна част от настоящите Общи условия.
10.2 При упражняване на правото на отказ, вие следва да изпратите
попълнения формуляр и стоката до следния адрес: Република България,
град София, п.к. 1164, ул. „Попово“ № 3.
10.3 Всички разходи относно връщането на стоките се поемат от вас.

11. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА
11.1 Ако се откажете от договора, ние ще Ви възстановим всички
плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за
доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от
Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на
доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички
случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате
за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим
възстановяването, като използваме същото платежно средство,
използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие
изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това
възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме
право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на
стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте
изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е
настъпило по-рано
12. ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
12.1 Вие следва да използвате уеб сайта законосъобразно и в
съответствие с настоящите Общи условия.
12.2 Вие имате право да изтриете създаден от вас потребителски профил
по всяко време. Вие не трябва да предоставяте за ползване профила си
на трети лица. Ваше задължение е да пазите в тайна адреса на
електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп
до своя регистриран профил.
12.3 Вие следва да ни уведомите веднага за всяко неразрешено
използване на потребителското име и паролата, в случай че разберете за
това.
12.4 Вие се задължавате да актуализирате информацията в
регистрирания си профил в случай на промяна, в 7-дневен срок.

12.5 Вие се задължавате да не копирате, дублирате, променяте
създавате производни отделни или цели части от уеб сайта.
12.6 Вие се задължавате да не изпращате компютърни вируси или други
подобни.
12.7 Вие се задължавате да не разстройвате пълната или частична
функционалност на уеб сайта.
12.8 Използването на цялото съдържание на уеб сайта с търговска или
нетърговска цел, под каквато и да е било форма е абсолютно забранено.
13. НАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
13.1 Ние имаме право да правим промени в уеб сайта по своя преценка,
по всяко време.
13.2 Ние имаме право да допълваме и/или премахваме стоки в уеб сайта
по всяко време.
13.3 Ние имаме право да спрем временно, откажем или прекратим
предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение
на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или
съмнение за нелоялно поведение.
13.4 Ние имаме право да ограничим или блокираме достъпа ви до
регистрирания ви профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а
именно:
 Когато нарушавате тези Общи условия;
 При извършване на действия нарушаващи репутацията и/или
сигурността на уеб сайта;
 При извършване на действия нарушаващи нашите интереси, както и
правата ни на интелектуална собственост;
 При разпореждане от компетентен държавен орган.
13.5 В случай на изтрит или блокиран профил, ние имаме право да
откажем създаването на нов профил.
14. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
14.1 В случай на спорове относно дадена онлайн покупка, всички спорове
ще бъдат уреждани чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на
съгласие между страните относно възникналия спор, споровете ще

бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване
на спорове. Платформата е достъпна на
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show
&lng=BG. Целта на платформата е да се намери решение на
възникналите спорове без да се стига до съд, като се улесни
комуникацията между страните. Само независими органи помагат
относно решаването на възникналите спорове.
14.2 Спорът може да бъде отнесен също и към помирителните комисии
към Комисията за защита на потребителите. Тези помирителни комисии
са орган за алтернативно решаване на спорове.
15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
15.1 Ние не носим отговорност за вреди и загуби възникнали в резултат
на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
15.2 Ние не носим отговорност за вреди и загуби, в резултат на
компютърен вирус, пропуск, прекъсване, потребителска греша или
проблем в самата система, поддържаща структурата на уеб сайта.
15.3 Ние не носим отговорност ако поръчаната от вас стока не е налична
или количествата на дадена стока са изчерпани.
16. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
16.1 Важно е да бъдете информирани, че уеб сайтът съдържа бутони,
които се свързват с услуги на трети страни, като „Instagram“ бутон и други
бутони. При използването на такива бутони, информацията от вашия
браузър може автоматично да бъде изпратена до третата страна. Моля
да имате предвид, че вие използвате сайтовете на тези трети страни на
свой собствен риск и ние не носим отговорност относно практиките за
поверителност на уеб сайтовете на тези трети страни.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1 Комуникацията между страните ще се осъществява на български
език и ще е валидна, ако е изпратена писмено, включително и по мейл.
17.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на
настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите
условия като цяло. Всички въпроси, които не са уредени в тези Общи,
разпоредбите на действащото законодателство ще имат приложение.

17.3 Ние си запазваме правото да актуализираме като изменяме и
допълваме тези Общи условия по всяко време в бъдеще. Ние поемаме
ангажимент да уведомим всички регистрирани ползватели на уеб сайта
за извършените промени на Общите условия посредством изпращане на
мейл.
Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на
отказ от договора
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от
договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да
се откажете от договора)
– До „БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление Република България, град София, п.к. 1164, ул. „Попово“ №
3, адерес на електронна поща: info@born-winner.com:
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от
сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*
 Поръчано на*/получено на*
 Име на потребителя/ите
 Адрес на потребителя/ите
 Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият
формуляр е на хартия)
 Дата
Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на
отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате
причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето
лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във
владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето
решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление
(например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете
да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване
правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите
съобщението си относно упражняването на право на отказ преди
изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички
плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за
доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от
Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на
доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички
случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате
за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим
възстановяването, като използваме същото платежно средство,
използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие
изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това
възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме
право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на
стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте
изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е
настъпило по-рано
Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без
неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след
деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди
изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи
по връщане на стоките.